Menu

Ryuichi YAMASHIRO

(1920 – 1997)

Ryuichi Yamashiro est un graphiste japonais.

Tokyo 1964, Art Exhibition during Tokyo Olympics

1964

CHF 640.–