Menu

Sascha MAURER

Monroe

circa 1952

CHF 2400.–