Menu

FOUJITA (Léonard Tsuguharu Foujita)

(1886 – 1968)

Normandie, SNCF

1958

Vendu