Menu

Ferdinand HODLER

(1853 – 1918)

Display only available items

Kunsthaus Zürich, sechste Ausstellung de gesellschaft schweizer Maler, Bildhauer u Architekten

1915

Sold

Exposition Hodler - Haller

1916

Sold

Exposition Ferdinand Hodler, Galerie Moos

1918

CHF 1370.–

Felix Vibert

1918

CHF 1290.–

Rückzug von Marignano

circa 1920

CHF 480.–

Exposition Hodler

1938

CHF 570.–

F. Hodler, Nouvelle Galerie des Beaux-Arts, Musée d'Art et d'Histoire

1940

CHF 580.–