Menu

Yutaka TAKANASHI (photographer)

(1935)

Tokyo 1964, Art Exhibition during Tokyo Olympics

1964

CHF 640.–