Menu

"ROGO" TORINO

Ottoz Lorenzo & figlio, Aosta

1928

Prix sur demande

Ottoz Lorenzo & figlio, Aosta

circa 1950

CHF 370.–